Социалната политика: капаните на оценката

DOI:

https://doi.org/10.58894/EJPP.2011.4.71
социална политика въздействия на политиката оценка индикатори за оценка политика на оценка

Abstract

Статията анализира възможните подходи и съответните индикатори, които могат да бъдат използвани в оценката на социалната политика. Обосновава се тезата, че зад избора на метод и индикатори за оценка се крият ценности и представи за необходимото развитие на общността. Оценката не е неутрална. Като следствие предназначението на оценката лесно може да се промени и вместо за подобрение на процеса на политиките, тя може да се използва в съревнованието за политическата власт. В този случай оценката губи рационализиращия си характер. Ако приемем, че има политика (politics) чрез оценка за публичните действия, то това означава, че е необходима и политика (policy) на оценката.