Management и governance – два вида управление на публичната сфера събрани в единен цикъл на управлението практики

DOI:

https://doi.org/10.58894/EJPP.2011.2.46

Abstract

В статията се прави цялостен опит да се уточни съдържанието на различни понятия за управление в публичната сфера и по-специално на основните категории Management и Governance. Разгледани в сравнителен план, те се очертават като различни видове управление, обединени в общ генерален цикъл на управлението. В края на изследването се предлага такъв Генерален Management-Governance цикъл, който отграничава, но и свързва различните функции на управлението на публичната сфера.