Добрите обноски и доброто управление

DOI:

https://doi.org/10.58894/EJPP.2011.2.42

Abstract

Тръгвам от една банална истина, водеща до вечен въпрос, за да изтъкна един от нестандартните му отговори. Държавното управление е управление на „масите”.Как най-добре да се управляват те?