Студентска анкета

DOI:

https://doi.org/10.58894/EJPP.2010.1.4

Abstract

Едно от изследванията в рамките на проекта е анкетата, проведена със студентите. Главната й цел е да улови мнението им, техните знания, представи, оценки и очаквания във връзка с университетското обучение по публични политики, професията „съветник по политиките” и собствените им перспективи на това поле.
По-конкретните цели на анкетата са да потвърди наблюденията на преподавателите върху студентското мнение по тези въпроси и да уточни степента на интензивност на различни основни аспекти на това мнение, което не може да бъде установено чрез друг метод.