Информация за авторите в броя

DOI:

https://doi.org/10.58894/EJPP.2017.2.240

Abstract

ПОЛИТИКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 

Александър Маринов

ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КСЕНОФОБИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

 

Желка Генова, Веселина Жекова

ТРЕТИЯТ СЕКТОР „ПРЕЗ ПОГЛЕДА“ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ОПИТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ)

 

Симеон Петров

ЗАСТЪПНИЧЕСКИ КОАЛИЦИИ В ОБЩНОСТИТЕ НА ПОЛИТИКИТЕ

 

ДОКТОРАНТИ

 

Венко Петков

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РОЛЯТА НА СЪДЕБНИЯ АДМИНИСТРАТОР КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ

 

Галина Стоянова

ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

 

Атанас Ждребев

АНТИИНСТИТУЦИОНАЛНОСТТА В ПОПУЛИСТКИЯ ДИСКУРС НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ