Организационно доверие и организационната култура в публичната администрация

DOI:

https://doi.org/10.58894/EJPP.2017.1.224
публична администрация организационно доверие организационна култура мотивиране на служителите

Abstract

Организационното доверие е основен елемент от организационното поведение и в по-широк контекст от управлението на човешките ресурси. То е основен компонент на организационната култура, отразявайки ценности, психологически нужди и проблеми, лидерство и процес на вземане на решения, ниво на обвързване и мотивация на служителите. Прилагането на индивидуални компоненти от теоретическата концепция за организационното доверие в рамките на управлението на човешките услуги в публичната администрация, е подходящ управленски инструмент за обновяване на различни политики – на местно и национално ниво, както и за намиране на решения и реализиране на концептуални проекти, с цел подобряване на общата ефективност на публичната администрация.