Управление на информацията в мрежовите общества или как се преначертава когнитивна карта

DOI:

https://doi.org/10.58894/EJPP.2014.1.193

Abstract